články

Články

Nalézáte se v hlavní rubrice Aktuality
Animace škol
Dokumenty
Výzvy 2007-2013
Výzvy MAS

Aktivita MAS v roce 2019

19.12.2019 08:31:14 |

Vážení přátelé, partneři a příznivci MAS Východní Slovácko,

rok 2019 byl pro místní akční skupinu nabitý a úspěšný. Rádi bychom Vás seznámili s tím, co se nám povedlo a na co se můžeme těšit v roce příštím.

V únoru tohoto roku byla vyhlášena již 3. výzva na podporu projektů v rámci programového rámce Program rozvoje venkova, tedy na podporu zemědělců a drobných podnikatelů. Přijato bylo 28 žádostí s celkovým požadavkem dotační podpory cca 5 mil. Kč. Orgány MAS rozhodly o podpoře 26 projektů, které pomohou dalšímu rozvoji našeho regionu.

Obdobně jako v minulých letech, i letos MAS vyhlásila výzvu na podporu zaměstnanostiprorodinných opatření s celkovou alokovanou částkou přesahující 30 mil. Kč. Ve výzvě na podporu prorodinných opatření byly přijaty celkem tři projekty, které byly ze strany MAS doporučeny k podpoře. Díky tomuto se v našem regionu v letech 2020 až 2022 uskuteční celkem 21 týdnů příměstských táborů. Ve výzvě na podporu zaměstnanosti bylo přijato 8 projektů. V rámci těchto projektů bude proškoleno a zaměstnáno celkem 43 osob.

V červnu tohoto roku byla vyhlášena výzva na podporu udržitelné a bezpečné dopravy. Přijaty a vybrány byly čtyři projekty za bezmála 8,4 mil. Kč. Výsledkem těchto projektů budou nové, případně rekonstruované chodníky ve Slavkově, Bánově, Horním Němčí a Suché Lozi.

Výsadba dřevin na nelesní půdě je ze strany MAS podporována ve výzvě vyhlášené v září tohoto roku. Celkově má místní akční skupina na výzvu vyčleněno 2,4 mil. Kč. Sběr žádostí probíhá do 20. 12., MAS konzultuje jeden projekt.

V říjnu byla vyhlášena další výzva na podporu udržitelné a bezpečné dopravy. Celková částka určená pro tuto výzvu přesahuje 7,4 mil. Kč. Sběr žádostí probíhá až do 20. 12., nicméně MAS konzultuje tři projekty.

Vedle vyhlašování vlastních výzev se MAS věnuje i další činnosti. Pomáhá členským obcím se získáním prostředků z evropských i národních programů, pomáhá s přípravou strategických dokumentů, konzultuje a poskytuje pomoc základním a mateřským školám s projekty tzv. šablon, připojila se k realizaci Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Uherský Brod, účastnila se do několika místních akcí a další.

MAS v roce 2019 také realizovala projekt ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a mikroregionem Javorina (SK) zaměřený na ochranu zdejšího přírodního bohatství. Společně jsme uskutečnili několik přednášek a odborných vycházek pro žáky i veřejnost.

Současně jsme v druhé polovině roku pro Vás nachystali naši novou webovou stránku www.masvychodnislovacko.cz, kde můžete nadále sledovat naši činnost.

A co nás čeká příští rok? Rádi bychom z počátku roku znovu vyhlásili výzvu na podporu zemědělců a drobných podnikatelů, dále v první polovině roku plánujeme vyhlásit výzvu na podporu spolků, jejich zázemí a vybavení. Dohodneme-li se s jednotlivými ministerstvy, zopakujeme výzvu na podporu zaměstnanosti/prorodinných opatření a výsadby dřevin na nelesní půdě.

Děkujeme za neutuchající spolupráci všem členům i příznivcům MAS Východní Slovácko, řídícím orgánům za jejich trpělivost a ochotu a děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu v naší činnosti. Speciální poděkování pak směřuje k členům výběrové komise, programového výboru a kontrolní a revizní komise, kteří se aktivně podílí na chodu a procesu rozdělování svěřených prostředků a obětují svůj čas a úsilí našemu spolku.

Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2020.

MAS Východní Slovácko, z.s.


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

3.12.2019 13:10:24 |

Zápis z jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 25. 11. 2019, 16:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání výběrové komise

21.11.2019 14:11:03 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 18. 11. 2019, 16:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání výběrové komise

24.10.2019 14:50:05 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 21. 10. 2019, 17:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání výběrové komise

22.10.2019 15:14:00 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 21. 10. 2019, 16:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

11.10.2019 10:23:42 |

Zápis z per rollam jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 10. 10. 2019.


Přečíst článek >
   

MAS VS–IROP–Udržitelná a bezpečná doprava–III.(UKONČENO)

1.10.2019 12:00:00 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 1. 10. 2019 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy.

Datum zahájení sběru žádostí je 1. 10. 2019.

Datum ukončení sběru žádostí je 20. 12. 2019.

Seminář pro žadatele proběhne 21. října 2019 od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Své záměry můžete konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

Pozvánka na komentovanou procházku

30.9.2019 15:19:37 |

Pozvánka

 


Přečíst článek >
   

Pozvánka na přednášku

30.9.2019 14:39:04 |


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

18.9.2019 13:56:36 |

Zápis z jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 16. 09. 2019, 17:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání výběrové komise

18.9.2019 13:55:45 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 16. 09. 2019, 16:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání hodnotící komise

18.9.2019 13:54:12 |

Zápis ze zasedání hodnotící komise MAS Východní Slovácko ze dne 16. 09. 2019, 15:30, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

18.9.2019 13:53:07 |

Zápis z per rollam jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 30. 08. 2019.


Přečíst článek >
   

Zápis z kontrolní a revizní komise

18.9.2019 13:50:55 |

Zápis z jednání kontrolní a revizní komise MAS Východní Slovácko ze dne 06. 08. 2019, Suchá Loz


Přečíst článek >
   

Pozvánka na přednášku

6.9.2019 09:59:30 |

Přednáška - Nivnice


Přečíst článek >
   

Výsadby dřevin na nelesní půdě - II. (UKONČENO)

5.9.2019 09:00:00 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 5. 9. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na výsadby dřevin na nelesní půdě.

Datum zahájení sběru žádostí je 5. 9. 2019.

Datum ukončení sběru žádostí je 20. 12. 2019.

Seminář pro žadatele proběhne 30. září 2019 od 13.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

VAŠE ZÁMĚRY DOPŘEDU KONZULTUJTE S KANCELÁŘÍ MAS.

Výsadby dřevin budou podporovány pouze na území obcí MAS Východní Slovácko, které spadají do zonace CHKO Bílé Karpaty. Na níže přiložené mapě se jedná o území s červeným šrafováním.Přečíst článek >
   

Výsadby dřevin na nelesní půdě - II. (AVÍZO)

28.8.2019 05:53:13 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásí dne 2. 9. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na výsadby dřevin na nelesní půdě.

Datum zahájení sběru žádostí je 2. 9. 2019.

Datum ukončení sběru žádostí je 20. 12. 2019.

Seminář pro žadatele proběhne 30. září 2019 od 13.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

VAŠE ZÁMĚRY DOPŘEDU KONZULTUJTE S KANCELÁŘÍ MAS.

Výsadby dřevin budou podporovány pouze na území obcí MAS Východní Slovácko, které spadají do zonace CHKO Bílé Karpaty. Na níže přiložené mapě se jedná o území s červeným šrafováním.Přečíst článek >
   

Výroční zpráva 2018

28.6.2019 08:44:09 |
Přečíst článek >
   

Zápis z jednání valné hromady

25.6.2019 07:54:39 |

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s. dne 17. 6. 2019, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Podpora Zlínského kraje

20.6.2019 20:28:30 |

Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje

  • Spolufinancování režijních výdajů MAS pro období 1. 1. 2016 – 30. 9. 2020
  • Podpora Zlínský kraj: 70 % dotace
  • Rozpočet projektu: 290 300 Kč
  • Účel projektu – Spolufinancování 5% vlastního podílu režijních výdajů MAS v rámci projektu " Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Východní Slovácko, z.s - II. " podpořeného v rámci 6. výzvy IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2.

Dne 3.10.2017 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1954/2017/STR, která byla dále dne 15.1.2018 upravena Dodatkem č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1954/2017/STR.

Čerpání prostředků bude zahájeno v roce 2018.

Projekt „Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje“ je spolufinancován Zlínský krajem.


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

19.6.2019 15:10:56 |

Zápis z per rollam jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 11. 6. 2019.


Přečíst článek >
   

Příklady dobré praxe realizace šablon

7.6.2019 08:17:37 |

Národní institut pro další vzdělávání zveřejnil v květnu metodický materiál Inspiromat 11 určený pro příjemce výzvy Šablony II, který obsahuje užitečné informace o průběhu projektu, jeho přípravě a realizaci včetně informací o indikátorech, objasňuje však také úskalí financování projektu a nabízí praktické tipy na využití finančních prostředků


Přečíst článek >
   

MAS Východní Slovácko–IROP–Udržitelná a bezpečná doprava–II. (UKONČENO)

3.6.2019 06:52:08 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 3. 6. 2019 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy.

Datum zahájení sběru žádostí je 3. 6. 2019.

Datum ukončení sběru žádostí je 13. 9. 2019.

Seminář pro žadatele proběhne 24. června 2019 od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Své záměry můžete konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

Avízo - Udržitelná a bezpečná doprava II.

22.5.2019 14:57:06 |

MAS Východní Slovácko, z. s. plánuje vyhlásit dne 3. 6. 2019 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva bude zaměřena na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy.

Předpokládaný datum zahájení sběru žádostí je 3. 6. 2019.

Předpokládaný datum ukončení sběru žádostí je 13. 9. 2019.

Více se dozvíte rozkliknutím nadpisu článku.


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

22.5.2019 13:09:36 |

Zápis z jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 20. 5. 2019, 16:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

<<  <  1  2  3  4  ...  >  >> 

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
Otevírací doba
Po: 08:00 - 15:00
Út: 10:00 - 15:00
St: 08:00 - 15:00
Čt: 10:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 12:00
logo logo logo SMS ČR logo logo logo