Organizační struktura spolku


Spolek je tvořen různými subjekty venkovského prostoru, a to obcemi, neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty či nepodnikajícími osobami. MAS má v současné době 33 členů/partnerů.

Seznam členů/partnerů MAS Východní Slovácko, z.s.


Orgány MAS

Valná hromada je hlavní orgán MAS. Valnou hromadu tvoří všichni partneři/členové MAS, rozděleni do zájmových skupin a její kompetence jsou:

Jednací řád Valné hromady.


Programový výbor, rozhodovací orgán má v kompetenci:

Složení Programového výboru:

Obec Dolní Němčí
Ing. František Hajdůch
Zemědělská akciová společnost Nivnice
Ing. Martin Moulis
Mgr. Lucie Slezáková    
Nové Slovácko, o.p.s.
Ing. Hynek Sušil
Junák český skaut, středisko Suchá Loz, z.s.
Mgr. Petr Gazdík
Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek
František Vítek
Jan Pijáček

Jednací řád Programového výboru

 

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS. Mezi její kompetence patří:

Složení Výběrové komise:

Město Uherský Brod
Ing. Ferdinand Kubáník
Obec Nivnice
Ing. Miroslav Vykydal
Obec Slavkov
Mgr. Libor Švardala
Agro Okluky, a.s.
Antonín Richtr
EMIT–CZ sociální podnik, s.r.o.
Ing. Zuzana Machalová
Josef Bujáček
Vladimír Zálešák
Juraj Dankanin
Barbora Macková

Jednací řád Výběrové komise

 

Kontrolní a revizní komise plní kontrolní funkci:

Složení Kontrolní a revizní komise:

Obec Korytná
Josef Klon    
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nivnice
Ing. Marie Kománková, MBA   
Ing. Hana Vágnerová

Jednací řád Kontrolní a revizní komise

 

Statutární zástupce předseda (případně místopředseda) MAS řídí a organizuje činnost MAS mezi zasedáními Valné hromady, jedná a podepisuje jménem MAS navenek samostatně.


Kancelář MAS tvoří projektoví manažeři a účetní. Manažeři mají pravomoci a odpovědnost za realizaci SCLDD. Účetní zabezpečuje a odpovídá za účetní evidenci a hospodaření.

 

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
Otevírací doba
Po: 08:00 - 15:00
Út: 10:00 - 15:00
St: 08:00 - 15:00
Čt: 10:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 12:00
logo logo logo SMS ČR logo logo logo